2006/Jul/28เนื่องจาก วันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2006 นี้ พวกเราอยู่ในรถกันเป็นส่วนใหญ่ จะแวะก็ซื้อชาบ้าง ทานอาหารบ้าง ผมก็เลยไม่ค่อยมีรูปถ่ายมาฝากนัก

อย่างที่กล่าวไปตอนแรกแล้วว่า วันนี้ที่ประเทศไทยเป็นวันอาสาฬหบูชา แล้ว วันพรุ่งนี้จะเป็นวันเข้าพรรษา พรุ่งนี้จึงเป็นวันหยุดอีกวัน

แต่ที่นี่ วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาแล้ว และเท่าที่สอบถามดู ที่นี่เหมือนจะไม่มีวันอาสาฬหบูชาด้วย (สอบถามจากคุณ Guide) พรุ่งนี้จึงเป็นวันทำงาน

แต่อย่างไรเสีย วันนี้วันพระครับวันนี้ดูถนนค่อนข้างว่างนะครับ ระหว่างทาง เราผ่านไปที่วัดแห่งหนึ่งพวกเขาพร้อมใจกันแต่งกาย ด้วยชุดสีขาว แล้วก็มาชุมนุมกันที่วัดครับ บางคนจะอยู่ค้างคืนกันด้วย นอนฟังธรรม ปฏิบัติธรรมกันที่วัดเลย (ภาพไม่ค่อยชัดนะครับ เพราะว่าถ่ายจากในรถ)

ที่ประเทศศรีลังกานี้ ถ้าเรามาเราจะเจอธงลักษณะหนึ่ง ประดับอยู่ทั่ว ๆ ไปครับถ้าใครที่ติดตามมาตั้งแต่ตอนแรก ๆ อาจจะพอสังเกตุได้บ้างนะครับว่า หลาย ๆ รูป จะมีธงนี้ซ่อนอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของภาพ

พอดีผมก็ไม่รู้จักหรอกนะครับ มอง ๆ ไปแล้ว ธงนี้มักจะมีอยู่ที่วัด และวันนี้เห็นธงนี้มากเป็นพิเศษ แต่ว่า ในคณะของเราก็มีผู้รู้ครับ

คุณป้าที่ร่วมเดินทางมาด้วยบอกกับผมว่า ธงนี้คือ ธงฉัพพัณรังสี หรือ The Buddhist Flag ครับ

ผมเองรู้จักก็แต่ธงที่มีรูปธรรมจักรอยู่บนพื้นธงสีเหลือง ซึ่งพบได้ทั่วไปเวลามีงานสำคัญทางศาสนา แต่ผมไม่พบที่ศรีลังกานะครับ ส่วนธงฉัพพันรังสีนี้ อาจจะมีใช้ในไทยบ้าง แต่ผมไม่เคยเห็นนะครับ ไม่ทราบว่ามีสหายท่านใดเคยเห็นบ้าง

ธงนี้เริ่มใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันวิสาขบูชา ประจำปี ค.ศ. 1885 ที่ วัดทีปดุดด้ารามายา เขต โกต้าเชน่า เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยท่าน มีเขตตุวัตเต คุณนันทะ นายกเถระเป็นผู้ประดับธงนี้

ธงนี้เรียกว่า ธงฉัพพัณรังสี ซึ่งพระมหาเถระและบุคคลสำคัญหลายท่านได้ระดมความคิดและการออกแบบดังต่อไปนี้

- ท่านพระหิกทุเว สิริ สุมังคละ
- ท่านพระมีเขตตุวัตเต คุณนันทะ มหานายกเถระ
- พันเอก เฮนรี่ สตีล ออลคอตต์
- ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ
- นาย ปูชิตา คุณาวารเทนะ และนาง ซี พี
- คุณาวารเทนะธงนี้มี 6 สีโดยนำเอาสีที่รัศมีที่ซ่านออกพระวรกายของพระพุทธเจ้าเมื่อตอนที่ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย

บ้างก็ว่า สีต่าง ๆ มีที่มาและความหมายดังนี้
ฟ้าน้ำเงิน เชื่อว่าเป็นสีเส้นพระเกศาของพระพุทธเจ้า แทน ความรักความเมตตา และสันติภาพ
เหลืองทอง เชื่อว่าเป็นสีพระวรกายของพระพุทธเจ้า แทน การดำเนินตามทางสายกลาง
แดง เชื่อว่ามาจากสีเลือดและเนื้อของพระองค์ แทนความสำเร็จ ความมีโชค ความดี
ขาว มาจากสีของพระทนต์และอฎฐิ แทนความบริสุทธิ์ของธรรม ความมีเสรีภาพ ความเป็นอกาลิโก
ส้ม บางที่เช่นพม่าจะใช้สีชมพู เชื่อว่าแทน สีของพระบาท พระหัตถ์ และพระโอษฐ์ แทน ปัญญาญาณ ความแข็งแกร่ง

และเอาทั้ง 5 สีมารวมกันกลายเป็นสีแก้วผลึก ดังนั้น จึงกลายเป็น 6 สี แทนถึง สัจธรรม

ต่อมาธงนี้ได้รับการยอมรับว่า เป็นธงของพระพุทธศาสนา ในคราวประชุมขององค์การพุทธสัมพันธ์แห่งโลก ที่จัดขึ้นที่ประเทศศรีลังกา โดยการนำของท่านศาสตราจารย์ พระคุณาปาละ มาลาลาเสเขร่า

อืม เพิ่งรู้แฮะ ว่ามีธงพระพุทธศาสนานานนาชาติด้วย

พวกเราขับรถกันต่อเพื่อไป วัตดูวา (Wadduwa)

edit @ 2006/07/28 22:54:42

Comment

Comment:

Tweet


Plin, :-p
View full profile