2006/Jul/28


เราพักกันที่ Blue Water Hotel ที่ Wadduwa กันเพียง 1 คืน (เหมือนกับทุกครั้งที่เราย้ายที่นอนไปเรื่อย ๆ)

วันนี้เป็นวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2006 ที่ประเทศไทยยังเป็นวันหยุด แต่ที่ศรีลังกา เข้าพรรษาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว วันนี้จึงเป็นวันทำงาน

เราเดินทางกลับมายังโคลอมโบอีกครั้ง ก็ฆ่าเวลาด้วยการไป Shopping บ้าง เดินเล่นบ้าง หาอะไรรับประทานบ้าง เพราะเครื่องบินออกประมาณเที่ยงคืนพวกเราแวะไปยัง วัดทีปะทุตตมาราม ซึ่งเป็นวัดไทยในกรุงโคลอมโบ อายุนานกว่า 100 ปี ในอดีต สมัยรัชกาลที่ 5 มีเจ้านายไทยพระองค์หนึ่ง พระนามว่า พันเอก(พิเศษ)พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ได้มาทรงผนวชอยู่ที่ลังกา (ภายหลังได้กลับไปยังประเทศไทย และ ทรงลาสิกขา)ระหว่างนั้น ได้ทรงสร้างพระมหาเจดีย์ ที่รวบรวมรูปแบบสถาปัตยกรรมถึง 4 ชาติ คือ ไทย ลังกา อินเดีย และพม่า ครั้นสร้างเสร็จ ทรงถวายพระนามว่า รัตนเจดีย์เมื่อปี ค.ศ. 1939 (พ.ศ. 2482) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (พร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี) เสด็จเยือนศรีลังกา ก็ได้ทรงปลูกต้นจันทร์ไว้เป็นอนุสรณ์ด้วยครับในปี ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนวัดนี้อีกครั้ง และได้ทรงปลูกต้นไม้ไว้เป็นอนุสรณ์ด้วยและในปี ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จเยือนวัดนี้ด้วยเช่นกัน และปลูกต้นไม้ไว้เป็นอนุสรณ์

เราได้สนทนากับพระภิกษูจากประเทศไทย ทีได้มาศึกษาต่อยังประเทศศรีลังกาด้วยครับ (ในรูปถ่าย) ท่านเล่าให้ฟ้งว่า ชาวบ้านที่อยู่รอบ ๆ วัดทีปะทุตตมารามในกรุงโคลอมโบนั้น เป็นชาวทมิฬ ซึ่งนับถือฮินดู จึงไม่มาทำบุญกัน และ (อันนี้เพิ่งรู้) ว่าที่ศรีลังกา ไม่นิยมใส่บาตรกัน แต่อาจจะถวายปัจจัยให้ซื้ออาหารเอง !!! โอ้ โอ้เราไปต่อกันที่วัดกัลยาณี ในโคลอมโบ ครับวัดนี้มีความสำคัญคือ เป็นวัดที่ชาวศรีลังกาเชื่อว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงเคยเสด็จมาประทับที่วัดนี้ 3 ครั้ง โดยในครั้งทีสาม ได้เสด็จมาประทับนั่งบนอาสน์เพื่อเทศนาด้วย (เอ ผมใช้ศัพท์ถูกไหมนี่ เอาว่า เดี๋ยวมีภาพวาดให้ดูครับ)บริเวณนี้ล่ะครับ ที่ว่าพระองค์เสด็จมาเป็นครั้งที่สาม ก็มีการสร้างเจดีย์ครอบเอาไว้ครับ บริเวณรอบ ๆ จะมีที่ให้วางดอกไม้บูชาที่วัดแห่งนี้ ก็มีต้นโพธิ์ครับ เชื่อว่า น่าจะมาจากหน่อเดียวกันกับที่อนุราชปุระ (ซึ่งได้มาจากที่อินเดีย) ชาวบ้านศรัทธาและมาขอพรกันมากครับนี่เป็นอุโบสถนะครับ สังเกตุจากลักษณะตัวอาคารแล้ว ก็จะเห็นได้ว่า สร้างขึ้นในสมัยหลังนะครับ ประมาณ 300 กว่าปีมานี้เองนี่ถ่ายจากบริเวณฐานนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปในตัวอุโบสถกันภายในก็จะแบ่งเห็นห้อง ๆ นะครับ ประกอบด้วยรูปปั้นกษัตริย์ พระพุทธรูป แล้วก็จิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องประวัติพุทธศาสนาในศรีลังกา ซึ่งจิตรกรรมฝาผนังนี่วัดนี้ จัดว่าสวยที่สุดครับภาพนี้เล่าเรื่องครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จมายังศรีลังกาครั้งแรกครับ สังเกตุนะครับว่า คนรอบ ๆ ผิวกายสีดำ และดูเป็นชนเผ่า สื่อว่า ครั้งที่ยังไม่มีพระพุทธศาสนานั้น แถบนี้ยังเป็นที่อยู่ของ ชาวป่า ไร้อารยธรรมอยู่รูปนี้แสดงถึงเมื่อครั้งที่ พระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาเป็นครั้งที่สองครับ สังเกตุดูนะครับ ตอนนี้แต่งกายดีแล้ว คุณ Guide เล่าว่า ได้มีการสู้รบกันของสองฝ่ายเพื่อแย่งอาสนะ/บัลลังก์ ที่ประดับประดาด้วยเพชรนิลจินดานั้น พระพุทธเจ้าเสด้จมาโปรด ให้ทั้งสองฝ่ายหยุดรบกันรูปนี้แสดงถึง เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาเป็นครั้งที่สาม ครั้งนีพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนอาสนะ/บัลลังก์ นั่น (แหะ ๆ เรื่องของเรือ่งคือ ผมไม่รู้ว่าจะใช้ศัพท์คำไหนน่ะครับ) ตอนนี้พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานอยู่ในศรีลังกาแล้วนี่เป็นรูปที่เจ้าหญิง Hemamala ทรงอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจากอินเดียวมายังศรีลังกา โดยทรงซ่อนพระเขี้ยวแก้วไว้ในพระเมาฬี ครับนอกจากนี้ก็ยังมีรูปที่เกี่ยวข้องกับ การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาด้วยครับ โดยมีรูปที่แสดงถึงการอัญเชิญพระอุบาลีเถระจากประเทศไทยด้วย (พอดีผมไม่ได้ถ่ายมานะครับ)หลังจากนั้น เราก็แวะ Shopping กันต่อเล็กน้อย เดินทางไปโรงแรม Hilton Colombo อีกครั้ง เพื่อพักผ่อน รับประทานอาหารเย็น และเตรียมตัวกลับประเทศไทยกัน


พวกเราออกจากกรุงโคลอมโบ มุ่งสู่กรุงเทพ ด้วยสายการบิน Sri Lankan Airline เที่ยวบิน UL 888 ถึงดอนเมืองวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2549 โดยสวัสดิภาพ

และแล้ว... บันทึกการเดินทางไปยังประเทศศรีลังกาในครั้งนี้ ก็ต้องขอจบลง โดยตอนที่ 14 นี้จะเป็นตอนสุดท้ายนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ่านมาตั้งแต่ตอนที่ 1 เลยนะครับComment

Comment:

Tweet


sad smile
#4 by (124.122.4.91) At 2009-12-23 19:55,
พั่พั
#3 by (203.172.37.235) At 2007-09-16 20:25,
ขอบคุณครับ
#2 by เมย์ (124.120.61.36) At 2007-08-21 20:14,
ดีค่ะ
แต่อยากได้ภาพที่ดีกว่านี้นะคะ
#1 by ชิสุกะจัง (202.139.223.18) At 2007-06-24 15:22,

Plin, :-p
View full profile