2006/Aug/09แปลและเรียบเรียงจาก
Avian influenza frequently asked questions
จาก website ของ World Health Organization

ฉบับปรับปรุงเมื่อ 5 ธันวาคม 2548
ซึ่งยังเป็นฉบับล่าสุด ปรากฏบน website เมื่อ 9 สิงหาคม 2549

สามารถ click อ่านฉบับภาษาอังกฤษได้ที่นี่


หมายเหตุ จะขอทับศัพท์หลายคำ เพราะว่าถ้าแปลแล้วอาจจะทำให้ไม่เข้าใจมากขึ้น
Avian Influenza หรือ ไข้หวัดนกคืออะไร

Avian Influenza หรือ Bird Flu หรือ ไข้หวัดนก เป็นโรคติดเชื้อซึ่งติดต่อและระบาดในหมู่สัตว์ โดยเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มหนึ่ง ซึ่งปกติแล้ว จะก่อให้เกิดการติดเชื้อใน นก และ สุกร (ซึ่งพบได้น้อยกว่านก) เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจาก เชื้อไวรัสกลุ่มนี้มีความจำเพาะต่อชนิดสิ่งมีชีวิตสูงมาก (highly species-specific) แต่ทว่า ในบางโอกาส (ซึ่งเกิดได้ยากมาก ๆ) เชื้อไวรัสสามารถก้าวข้ามกำแพงระหว่าง species ได้ จึงก่อให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์

เนื่องจากเป็นไวรัสที่ระบาดในสัตว์ การแบ่งประเภทความรุนแรงนั้น ก็เป็นการแบ่งในสัตว์เช่นกัน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ low pathogenic form และ highly pathogenic form. ซึ่งแบบแรกนั้นไม่รุนแรง เป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้แทบไม่แสดงอาการให้เป็น อาจมีเพียงผลิตไข่ได้ลดลงเท่านั้น ในขณะที่แบบหลังนั้น มีรุนแรงสูงมาก สามารถระบาดไปทั้งฟาร์ม เกิดพยาธิสภาพกับอวัยวะภายใน (ย้ำว่าของสัตว์) และอาจตายหมดภายใน 48 ชั่วโมง

ไวรัสชนิดไหนที่เป็นแบบ highly pathogenic form

ไวรัสไข้หวัดใหญ่ หรือที่เรียกว่า Influenza virus นั้น แบ่งเป็นชนิด A, B, C ซึ่งในไวรัสชนิด A (ต่อไปจะเรียกว่า Influenza A virus) นั้น ประกอบด้วยโปรตีนที่ผิวไวรัสสองชนิดคือ H หรือ Hemagglutinin และ N หรือ Neuraminidase โดย H มีชนิดย่อย ๆ 16 subtypes และ N มี 9 subtypes เฉพาะ H5 และ H7 เท่านั้นที่ก่อให้เกิด highly pathogenic form อย่างไรก็ตามชนิดของเชื้อ Influenza A virus นั้น ยังขึ้นกับชนิดของ N อีกด้วย ดังนั้นไม่ใช่ว่าไวรัสที่มี H5 หรือ H7 ทุกชนิดจะก่อให้เกิดโรครุนแรงในสัตว์ปีก

ด้วยความรู้ในปัจจุบันนี้ เข้าใจว่าไวรัสที่มี H5 หรือ H7 นั้น จะติดเชื้อในฟาร์มหรือเล้าในลักษณะของ low pathogenic form ก่อน เมื่อเชื้ออยู่ในสัตว์และติดต่อกันไปมาในฟาร์มนั้น เชื้อไวรัสก็จะค่อย ๆ กลายพันธุ์ (mutate) ในเวลาไม่กี่เดือน ก็จะกลายเป็น highly pathogenic form ในที่สุด และนี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมเมื่อมีการค้นพบเชื้อไวรัส H5 หรือ H7 ในสัตว์ปีก จึงทำให้หลายหน่วยงานต้องตระหนัก แม้ว่าอาการของสัตว์เหล่านั้นจะยังไม่มากก็ตาม

นกที่บินอพยพข้ามถิ่น แพร่เชื้อไวรัสหวัดนกแบบ highly pathogenic หรือเปล่า

บทบาทตรงนี้ยังไม่เป็นที่เข้าใจนัก อย่างไรก็ตาม นกเป็ดน้ำ (Wild waterfowl) ถือได้ว่าเป็นรังโรค (reservoir) ของ influenza A virus พวกมันมีเชื้ออยู่ในตัว โดยที่ไม่เป็นอันตราย ซึ่งก็จะมีเชื่อ H5 และ H7 อยู่โดย (แบบ low pathogenic form) หลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้บ่งชี้ว่า นกเหล่านี้อาจจะนำเชื้อแบบ low pathogenic form ไปติดกับนกหรือเป็ดไก่ในฟาร์มเลี้ยงก่อน แล้วจึงกลายพันธุ์เป็น highly pathogenic ในภายหลัง

ขณะนี้มีข้อมูลที่บ่งว่า นกอพยพบางชนิดสามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัส H5N1 ในแบบ highly pathogenic form ได้โดยตรงด้วย ก็คงต้องรอหลักฐาน และ ข้อมูลที่มากขึ้น

การระบาดของไวรัสในสัตว์ที่อยู่ในสัตว์ปีก (poultry) ในปัจจุบันมีอะไรที่พิเศษ

การระบาดของไวรัสหวัดนก highly pathogenic form ในปัจจุบัน ที่เริ่มจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในกลางปี 2003 นี้ เป็นการระบาดที่ใหญ่ที่สุดและรุนแรงที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้ ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ที่การระบาดจะเกิดขึ้นในหลายประเทศพร้อม ๆ กันจนทำให้เกิดการตายของสัตว์ปีกเป็นจำนวนมาก แบบนี้

สาเหตุเกิดจาก H5N1 virus. และแม้ว่าจะมีการตายและทำลายสัตว์ปีกไปมากกว่า 150 ล้านตัวแล้ว เชื้อไวรัสก็ยังคงระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซีย และ เวียตนาม และบางพื้นที่ในกัมพูชา จีน ไทย และอาจจะในลาวด้วย การควบคุมโรคในสัตว์ปีกเหล่านี้คาดว่าจะต้องใช้เวลาหลายปี

ประเทศใดบ้างที่ประสบปัญหาการระบาดของไวรัสในสัตว์ปีก

ตั้งแต่กลางธันวาคม 2003 จนถึง ต้นกุมภาพันธ์ 2004 มีรายงานการระบาดของ H5N1 virus ในสัตว์ปีกจาก 8 ประเทศ คือ (เรียงตามลำดับการรายงาน) เกาหลีใต้ เวียตนาม ญี่ปุ่น ไทย กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย และ จีน ประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่เคยพบการระบาดของ avian influenza แบบ highly pathogenic มาก่อนเลยในประวัติศาสตร์

ต้นสิงหาคม 2004 มาเลเซีย (เป็นประเทศที่เก้า) รายงานการระบาดของ H5N1 virus ในสัตว์ปีก (poultry) เป็นครั้งแรก ต่อมา รัสเซีย รายงานการระบาดของ H5N1 ในปลายเดือนกรกฎาคม 2005 ตามมาด้วยรายงานจากคาซักสถานในเดือนสิงหาคม ซึ่งทั้งรัสเซียและคาซักสถานได้พบนกป่าตายจาก highly pathogenic H5N1 virus ในช่วงเวลาเดียวกันมองโกเลียก็ได้รายงานนกอพยพตายจาก H5N1 ด้วย ตุลาคม 2005 มีการยืนยันการระบาดของ H5N1 ในฟาร์มสัตว์ปีกที่ตุรกี และ โรมาเนีย

ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ได้ประกาศว่าสามารถควบคุมการระบาดของไวรัสในสัตว์ปีกได้แล้ว และในปัจจุบันนี้ถือว่าสามประเทศนี้ปลอดจากโรคไข้หวัดนก ส่วนประเทศอื่น ๆ นั้น การระบาดยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (โดยมีความรุนแรงต่าง ๆ กัน)


(ต่อ)

Comment

Comment:

Tweet


People's life seems to be not long, so we ought to live it fast. Furthermore, the essay service helps us to build our university career very fast.
#2 by custom essay order (193.105.210.41) At 2011-11-20 22:23,
I opine that noting is as secured as custom papers writing organization. Moreover, you ought not to worry just about your individual data if buy essay written in third person. Your future career relies on your choice only.
#1 by TABITHARoach (193.105.210.41) At 2011-11-19 06:15,

Plin, :-p
View full profile