2007/Jan/12ประวัติศาสตร์ ปกปิด ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
รัฐปัตตานี ใน ศรีวิชัย
เก่าแก่กว่ารัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร์


ประมวลภาพเสด็จพระราชดำเนินเมืองปัตตานี ของ
รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7

ประชุมงานค้นคว้าและวิจัยทางวิชาการ ของ
ศรีจักร วัลลิโภดม, ประพนธ์ เรืองณรงค์, รัตติยา สาและ, ปรามินทร์ เครือทอง
และบทนำเกียรติยศของ ธงชัย วินิจจะกูล
สุจิตต์ วงษ์เทศ : บรรณาธิการ(จากปกหน้า)

(ส่วนนี้เป็นบทนำต่อข้อเขียนแนะนำหนังสือชิ้นนี้ โดยข้าพเจ้าเอง ไม่เกี่ยวกับหนังสือ ถ้าอยากรู้เรื่องหนังสือ ข้ามไปในส่วนแนะนำหน้งสือเลยครับ)ปตานี ดารุสสะลาม... มีใครเคยได้ยินชื่อนี้บ้าง

ในพุทธศตวรรษที่ 22 หรือประมาณ 300 - 400 ปีมาแล้ว ปตานี(กรือเซะ)ได้รับสมญานามว่า เป็นเมืองท่าพี่น้องกับเมืองฮิราโดะ ประเทศญี่ปุ่น... มีใครเคยทราบหรือเปล่า

แล้วเรื่องที่ว่า ก่อนหน้านี้ปัตตานีเป็นรัฐอิสระ มีเอกราช เป็นอีกประเทศหนึ่ง ไม่ได้ขึ้นต่อสยามแต่อย่างใด เคยทราบมาก่อนหรือไม่ ว่า.. ปัตตานีเพิ่งถูกตีแตก และแยกเป็น 7 หัวเมืองในสมัยรัชกาลที่ 1 และเพิ่งจะผนวกเข้ากับไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 นี้เอง โดยดินดินแดนส่วนหนึ่งตกเป็นของอังกฤษ และเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน

ถ้าท่านรับทราบประวัติศาสตร์ของประเทศไทย แต่เพียงจากการอ่านตำราที่มีสอนในโรงเรียนเท่านั้น ท่านก็ไม่น่าจะเคยได้ยินมาก่อน รวมถึงอาจจะไม่เคยรู้สึกเลยก็ได้ว่า แท้จริงแล้วนอกจากปัตตานีที่เคยเป็นเอกราชมาก่อนนั้น อณาจักรล้านนาในอดีตก็ไม่ใช่สยามด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ก็คงต้องดูว่านโยบายในการสร้างชาติของผู้ปกครองในขณะนั้น รวมถึงภาวะการเมืองภายในและระหว่างประเทศเป็นเช่นไร ทำไม... ถึงได้มีตำราประวัติศาสตร์ที่ ปกปิด สาระสำคัญ หรือ ข้อเท็จจริงบางอย่างเอาไว้

แม้ในอดีตภาคเหนือจะยังมีความัดแย้งกับรัฐบาลกลางในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ปัจจุบันนี้ทั้งหมดนั้น ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของไทยอย่างสมบูรณ์ วัฒนธรรมผสมผสานจนคนที่ไม่รู้เรื่อง นึกว่าวัฒนธรรมภาคเหนือบางอย่างเป็นของภาคกลางด้วยซ้ำ การทำให้ล้านนาเป็นไทยนั้นดูเหมือนจะสำเร็จไปด้วยดี ตอนนี้มารื้อฟื้นเรื่องราวในอดีตว่าอยุธยากับเชียงใหม่เคยรบกันอย่างไรนั้น (เช่นในหนังเรื่องสุริโยทัยก็มีฉากดังกล่าวให้เห็นด้วย) ก็ไม่ได้สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นแต่อย่างใด

อาจเป็นเพราะ ชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม มีความใกล้เคียงกันในระดับหนึ่ง

ตรรกะแบบเดียวกันนี้ คือ (ในมุมมองของภาคกลาง) การ ปกปิด ว่า เขา (คนปัตตานี) เป็นคนต่างชาติ และในขณะเดียวกันก็ทำให้เขา (คนปัตตานี) เป็นเรานั้น ดูเหมือนจะใช้กับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แทบจะไม่ได้เลย เพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ เขาก็ยังรู้สึกว่าเป็นเขา ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเราขึ้นมาสักเท่าใด

เป็นความจริงว่าทั้งชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม ระหว่างสยามกับปัตตานี้นั้น แตกต่างกันอย่างมาก ไม่อาจจะทำให้กลมกลืนกันได้อย่างสนิทเลย ดังนั้น การทำให้คนมลายูปัตตานีเป็นคนไทย (แล้วปกปิดประวัติศาสตร์เอาไว้) นั้นจึงทำไม่สำเร็จ

แต่กลับทำให้มีการต่อต้าน สะสมความแค้น มากขึ้นเรื่อย ๆ จน... ระเบิด

ที่กล่าวมานี้ ไม่ได้เป็นการทำให้มีการแตกแยกแต่อย่างใด เพราะที่ถูกแล้ว การยอมรับความแตกต่าง และเคารพในเอกลักษณ์ของกันและกัน โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงต่างหากเล่า จึงจะเป็นการลดความแตกแยก ที่เกิดจากการบาดหมางทางจิตใจ ลงได้(แนะนำหนังสือ)หนังสือเล่มนี้ชื่อยาวมาก อ่านแต่ละประโยคแล้วก็ชวนให้สงสัยว่า อะไรหรือที่ปกปิด และจริงหรือที่ว่าเก่าแก่กว่าสุโขทัย ถ้าใครดูเพียงปกแล้วไม่หยิบอ่าน อาจคิดไป (พร้อมกับเข้าใจผิด ๆ ไป) ว่า ปัตตานีเป็น "รัฐอิสลาม" มาก่อนที่จะเกิดอณาจักรสุโขทัย

ซึ่งไม่ใช่แบบนั้นครับ

หนังสือเล่มนี้พยายามชี้ให้เห็นว่า การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยในปัจจุบันนั้น เป็นการรับใช้อุดมการณ์ทางการเมืองในอดีต นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการศึกษาที่ตั้งกรอบไว้ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่พบใหม่ ๆ ด้วย

กล่าวคือ ในตอนนี้เรารับรู้ว่าประเทศไทยมีขอบเขตเป็นรูปขวาน เราก็จะศึกษาประวัติศาสตร์โดยวางกรอบว่าในอดีตหลายร้อยปีมานี้ พื้นที่ขวานนี้เป็นไทยมาก่อน และประชากรที่อยู่ในขอบเขตนี้ก็จะต้องเป็นคนไทยด้วย ซึ่งที่จริงแล้วอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้

นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่า การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในอดีต ได้รับอิทธิพลจากนักวิชาการชาวต่างชาติหลายท่าน ซึ่งอาจจะไม่ได้คุ้นเคย หรือ ลึกซึ้งกับวัฒนธรรมในภูมิภาคแห่งนี้ ทำให้มีการตีความต่าง ๆ ผิดจากที่เป็นได้

ความจริงจึงอาจจะไม่ใช่แบบที่เราเรียน หรือ ถูกบอกต่อ ๆ มาเรื่อย ๆ ก็ได้

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมงานค้นคว้าและวิจัยทางวิชาการของนักวิชาการหลายท่าน เพื่อชี้ว่า (จากหลักฐานที่พบในปัจจุบันนั้น) ในอดีตมีรัฐ ๆ หนึ่ง ซึ่งเป็นสมาชิกของสหพันธรัฐศรีวิชัย มีพัฒนาการเป็นบ้านเมืองตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 11 12 (ก็คือมากกว่าพันปีมาแล้ว ในขณะที่ลายสือไทยที่เชื่อว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแห่งนั้นอายุประมาณ 700 ปี) รัฐที่ว่านี้แต่เดิมนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน ต่อมาก็กลายเป็นรัฐอิสลามเมื่อราว 500 ปีก่อน และในที่สุดก็แตกสลายลงถูกผนวกเข้ากับสยาม (และบางส่วนเข้ากับมาเลเซีย) ประมาณร้อยกว่าปีมานี้เอง

รัฐที่ว่านี้คือรัฐปัตตานีในอดีต จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสเคยเป็นรัฐเดียวกันมาก่อน

แม้หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2547 แต่บทความในหนังสือเล่มนี้หลายบท ถูกเขียนขึ้นก่อนหน้านานแล้ว และเขียนโดยนักวิชาการหลายท่าน ทางบรรณาธิการได้นำมารวบรวมไว้เข้าเป็นเล่ม ตามความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้าแล้ว หนังสือหนากว่า 350 หน้าเล่มนี้ มีเนื่อหาที่ซ้ำกันหลายจุดทีเดียว ถ้าหากเรียบเรียงเขียนใหม่ อาจทำให้ได้หนังสือที่เนื้อหากระชับมากกว่านี้

เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 4 ตอนใหญ่ ๆ ส่วนแรกเป็นบทนำ ส่วนต่อมาเป็นการแสดงและอ้างอิงหลักฐานทางโบราณคดีว่ามีรัฐโบราณเกิดขึ้นในคาบสมุทรนี้มานานมากแล้ว ส่วนที่สามเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัตตานีในสมัยที่นับถือศาสนาอิสลามแล้ว และส่วนสุดท้ายเป็นภาคผนวก

ดังที่กล่าวไว้แล้ว่า เนื้อหาหลายตอนซ้ำกันอย่างมาก และยิ่งถ้าท่านไม่ได้มีความสนใจในเชิงหลักฐานทางโบราณคดีแล้วล่ะก็ เพื่อไม่ให้เสียในการอ่านมากนัก ข้าพเจ้าขออนุญาติแนะนำให้ท่านอ่านเพียงไม่กี่บท เพื่อให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้ ซึ่งไม่ใคร่ได้มีการเปิดเผยให้รับทราบในวงกว้างเท่าใดนัก และเข้าใจพื้นฐานทางวัฒนธรรมของปัตตานีได้ดียิ่งขึ้น

    บทที่แนะนำให้อ่านคือ

  • คำนำบรรณาธิการ โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
  • เรื่องเล่าจากชายแดน โดย ธงชัย วินิจจะกูล
  • ปตานี ดารุสสะลาม (มลายู-อิสลาม ปตานี) สู่ความเป็น จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดย รัตติยา สาและ
  • พญาตานี ปืนใหญ่ใส่อดีตอันรุ่งเรืองของกษัตริยาแห่งปัตตานี โดย ปรามินทร์ เครือทอง


อยากให้ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่ลงไปในพื้นที่ ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เชื่อว่า การเข้าใจพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรมนั้น จะทำให้การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ ได้ตรงจุด และเข้าใจ เขา มากยิ่งขึ้น


ตามตำราประวัติศาสตร์ไทยที่ใช้เรียน-สอนกันในโรงเรียนทั่วประเทศฯมาช้านาน บอกว่าคนไทย "อพยพ" มาจากที่อื่นทางทิศเหนือ แล้วตั้งสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรก เมื่อราว พ.ศ. 1800 ก็แสดงว่า "คนไทย" ไม่ใช่เจ้าของดินแดนประเทศไทยทุกวันนี้ แต่เป็น "แขก" แปลกหน้าเพิ่งอพยพเข้ามาเมื่อราว พ.ศ. 1800 แล้วรุกรานขับไล่เจ้าของดินแดนที่แท้จริงให้ไปอยู่ที่อื่น

แล้วใครล่ะเป็นเจ้าของ? ใครเป็นคนดั้งเดิมที่อยู่ดินแดนนี้ก่อน

หนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นพยานหลักฐานที่เป็นคนตอบทั้งหมด แล้วยังเตือนล่วงหน้า ว่า

ไฟใต้อาจดับชั่วคราว แต่ "อำนาจ" แท้จริงยังครอบงำอยู่ ย่อมเกิดไฟใต้ได้อีกเสมอ นั่นคือ "ประวัติศาสตร์ไทย" หนทางที่จะทำให้ไฟใต้ดับได้ค่อนข้างถาวรและยั่งยืน ก็ต้องดับไฟ "ประวัติศาสตร์ไทย" ที่ล้าหลังคลั่งชาติดูแคลนคนอื่น

(จากปกหลัง)

รัฐปัตตานี ใน "ศรีวิชัย" เก่าแก่กว่ารัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร์
สุจิตต์ วงษ์เทศ : บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์มติชน
พิมพ์ครั้งแรก : เมษายน 2547
ISBN 974-323-183-8

Comment

Comment:

Tweet


#158 by (67.21.55.123|148.251.91.38, 67.21.55.123) At 2014-07-24 21:31,
#157 by (67.21.55.123|148.251.91.38, 67.21.55.123) At 2014-07-24 21:30,
#156 by (192.69.133.40|192.69.133.40) At 2014-06-16 14:48,
#155 by (202.29.24.66|148.251.91.38, 202.29.24.66) At 2014-06-14 13:34,
#154 by (202.29.24.66|148.251.91.38, 202.29.24.66) At 2014-06-14 13:33,
#153 by (202.29.24.66|148.251.91.38, 202.29.24.66) At 2014-06-14 13:33,
#152 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-06-01 16:38,
Hello!
cialis , cialis , viagra , cialis , viagra ,
#151 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-06-01 11:38,
#150 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-06-01 01:24,
#149 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-31 10:51,
#148 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-29 14:44,
#147 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-05-29 10:27,
#146 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-28 23:14,
#145 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-27 17:17,
#142 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-24 07:07,
#140 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-22 04:30,
#139 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-21 13:48,
#138 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-05-21 13:37,
#137 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-21 00:40,
#136 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-05-20 17:10,
#135 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-20 02:47,
#133 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-05-17 05:02,
#131 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-05-16 18:55,
#130 by (85.17.205.213|85.17.205.213) At 2014-05-14 12:06,
#129 by (49.230.116.130|10.133.119.4, 49.230.116.130) At 2014-05-13 07:26,
พึ่งรู้จริงๆ ว่าเมื่อก่อนแถวนั้น
ไม่ใช่ดินแดนของไทย
แต่ไม่เห็นแปลกในเมื่อผู้คนในยุคก่อนๆ
เค้าชอบทำสงครามแย่งดินแดนกันทั้งนั้น
ใครชนะก็ได้ดินแดนของผู้อื่นไปครอง
ดูประวัติศาสตร์ของฝรั่งที่เราคิดว่าเค้าเลิศเลอ
ผู้ดีกว่าเราสิ
ที่เค้ามีประเทศใหญ่โตก็เพราะแย่งดินแดนกันทั้ง
นั้น
แต่เมื่อถึงยุคนึงที่พฤติกรรมทำสงครามเพื่อแย่ง
ดินแดนสิ้นสุดลง
ผู้คนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสบาย ไม่เห็นจะมีปัญหา
อะไร
จริงแล้วเรื่่องศาสนาเนี้ยไม่มีใครดูถูกศาสนาใครมากมายนักหรอก แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ไฟใต้นั่นแหละแต่ที่ให้คนนับถือศาสนาอิสลามดู
ไม่ดี เพราะคนส่วนมากคิดว่าคนศาสนานี้ก่อการ
ร้าย
ถ้าปัญหาเหล่านี้หยุดได้เราก็น่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันได้อย่างสนิทใจเหมือนเิดิม
/////แล้วที่บอกว่าทำไมถึงรังเกียจคนศาสนาอิสลามอยากไล่เค้าไปให้พ้นประเทศ/////
คุณเอาจากไหนมาพูดรู้มั้ยตั้งแต่มีชีวติอยู่มาเนี้ยคนที่ฉันเคยรู้จักไม่เคยมีเลยสักคนที่บอกว่าคนศาสนาอิสลามน่ารังเกียจ คิดไปเองเออเองรึเปล่า ไฟใต้ที่เกิดขึ้นมีทั้งฆ่าคนพุทธและคนอิสลาม
**สรุป**ได้ว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องศาสนาอิสลามศาสนารึพุทธ อีกต่อไปมันเรื่องอะไรกันแน่ที่ต้องฆ่ากัน
เพราะถ้าคุณคิดว่าคุณเกลียดชาวพุทธฆ่าชาวพุทธคุณๆ เหล่านั้นคงไม่ทำให้คนอิสลามด้วยกันตายหรอก ((มันไม่ใช่เรื่องศาสนาแล้วละ))
******ไม่เคยรังเกียจศาสนาอิสลาม*******
๑๑๑ ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี
หากรักศาสนาจริงๆ คงไม่ทำชั่ว
ให้ศาสนาที่ตัวเองนับถือเสียหาย
อย่าเอาเรื่องศาสนามาบังหน้า
เพราะมันไม่ใช่ ๑๑๑
#128 by คนเชื้อสายมาเลผสมไทย (103.7.57.18|110.49.225.147) At 2012-12-05 19:03,
การรื้อฟื้นหาตะเข็บรังแต่จะทำให้เกิดความบาดหมางซึ่งกันและกัน หลายประเทศก็เกิดจากชนชาติหลานเผ่าพันธ์ที่อยู่รวมกัน ซึ่งเป็นค่านิยมของผู้นำสมัยก่อนที่จะต้องทำการรบเพื่อแย่งชิงดินแดนซึ่งรัฐปัตตานีก็ไม่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ แต่หากมองในสมัยนี้เรื่องหล่านั้นถ้ามีใครทำก็จะถูกมองเป็นจอมโจรผู้ต่ำช้าในทันที หมดยุคแล้วละครับ มาแสวงหาวิธีสันติ อยู่กันอย่างรักใครปรองดองกันดีกว่า ช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง ถึงจะไม่เห็นแก่ประเทศชาติ ก็ให้เห็นแก่ผืนแผ่นดินที่ต่างคนต่างอ้างว่าเป็นแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่ของท่านกันเถิด
#127 by footbears (125.24.30.255) At 2012-04-21 14:11,
ตระกูลที่ทรยศต่อปัตตานี คือตระกูล มุซายี ตัวเราของสาบานว่า เราจะจ้องล้างตระกูลนี้ สืบลูกสืบหลาน อีสชะรฺอัลลอฮฺ
#126 by tengku (223.207.203.8) At 2012-01-18 19:20,
ถ้าหากว่ารัฐไทยและเจ้าหน้าที่รัฐใน"จังหวัดชายแดนภาคใต้"รู้จักกับนิยามของคำว่า"เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา"ในความหมายที่แคบๆด้วยความเข้าใจอย่างตื้นๆผิวเผินแค่รู้ว่าที่นั่นพวกเขานับถือศาสนาอิสลาม พูดภาษามลายู แต่งกายแบบอิสลาม แล้วพยายามเข้าถึงด้วยการเยี่ยมเยียนแสดงไมตรีจิตและอัธยาศัยที่ดี ยื่นมือช่วยเหลือพัฒนาเขาไว้บ้างหากโอกาสอำนวย แต่ด้วยความหยิ่งและทรนงหลังหลอกของรัฐไทยที่รู้ๆกันนั้น ไม่มีวันเข้าถึงพริกถึงขิงแน่นอน

ประการแรกอันเนื่องมาจากรัฐไทยถูกครอบงำด้วยชาตินิยมจอมปลอมและสุดโต่ง ยึดมั่นอยู่กับแต่ความคิดเห็นของตัวเอง ไม่ยอมเคารพในวัฒนธรรมของผู้อื่น ไม่ใช่แค่ความคิดแบบนี้เท่านั้นที่ยังไม่หมดไป หากแต่รัฐไทยก็ยังคาดหวังการยอมรับจากชนชาวมลายูปาตานีเสียด้วยซ้ำ ปาตานีดารุสซาลามที่ยังอยู่ในความปกครองของรัฐไทยที่จริงๆแล้วหมดความชอบธรรมมาเนิ่นนานแล้วนั้น กลายเป็นแค่สถานที่กำจัดขยะของรัฐไทยเสมอมา ณ จุดนี้ รัฐไทยน่าจะเข้าใจแล้วว่าข้อนี้ชนชาวมลายูปาตานียังตระหนักดีอยู่เสมอ

ชนชาวมลายูปาตานีที่กำลังดิ้นรนต่อสู้เพื่อหลุดพ้นจากอุ้งมือของทรราชรัฐไทยในขณะนี้ อยู่ในภาวะการณ์ที่คล้ายๆกับรัฐไทยครั้นในนาม "สยามเทศ"ที่ต้องต่อสู้ปลดแอกจากการอยู่ภายใต้การปกครองของเขมร(ก่อนก่อตั้งนครรัฐสุโขทัย) การต่อสู้กอบกู้เอกราชจากพม่าถึง ๒ ครั้ง และขบวนการใต้ดิน"เสรีไทย"ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ คือเหล่าชิ้นส่วนทางประวัติศาสตร์ที่รัฐไทย(ใหม่)ภูมิใจตนเอง แต่กับชนชาวมลายูปาตานีกลับปฎิบัติตนเยี่ยงเจ้าอาณานิคมตราบเท่าทุกวันนี้ โดยมีศูนย์บัญชาการอาณานิคมที่ยะลาที่รู้จักกันในนาม "ศอ.บต."

นับตั้งแต่ผนวกดินแดนปาตานีเมื่อปี ๑๙๐๒ รัฐไทยมิได้แค่อ้างเรื่องสิทธิ อำนาจอธิปไตยที่มิชอบเพียงอย่างเดียว หากแต่ได้อ้างถึงดินแดนยึดครองแถบนี้คุ้มครองโดยพระสยามเทวาธิราชอีกด้วย ซึ่งท้าทายความเชื่อถือทางศาสนาอิสลามของชนชาวปาตานีอย่างชัดเจนและความเชื่อผิดๆนี้เองที่ผสมผสานกับการหลงไหลในชาตินิยมสุดโต่งที่เป็นเสมือนธรรมเนียมถือปฎิบัติบรรดาข้าราชการที่อนุโลมกระทำตนเป็นขุนศึกขุนนางและศักดินา ละเมิดสิทธิเสรีภาพ ขมเหงรังแกและดูถูกเหยียดหยามชนชาวมลายูปาตานีและการแสวงหายศฐานะและผลประโยชน์กันเองอีกทางหนึ่ง

#125 by คนนรา (113.53.20.108) At 2012-01-13 10:32,
ดินแดนแถบนี้ เรียกกันว่า สวรรณภูมิซึ่งเป็นดินแดนที่ศาสนาพุทธเข้ามาเพยแพ่ ในสมัยทรวาดี ชึ่งกินพื้นที่ไปถึงทางใต้ ส่วนราชอาณาจักไทยนั้นกำเนิดใน เป็นชุมชนโบราณมาตั้งแต่ยุคเหล็ก ตอนปลาย จนกระทั่งสถาปนาขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18 ในฐานะสถานีการค้าของรัฐละโว้ หลังจากนั้นราวปี 1800 พ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง ได้ร่วมกันกระทำการยึดอำนาอำนาจจากขอมสบาดโขลญลำพง ซึ่งทำการเป็นผลสำเร็จและได้สถาปนาเอกราชให้สุโขทัยเป็นรัฐอิสระ
#124 by 123 (202.29.57.211) At 2011-09-12 17:28,
ขอบคุณครับ big smile
#123 by สร้างเว็บ (58.9.71.227) At 2011-04-23 12:49,
ไม่ว่าอดีตจะกี่ชาติ...ถ้าเราเอาแต่เรื่องเก่ามาพูดเอาเรื่องอดีตมาพูดปัญหาต่างๆมันคงไม่จบ..ผมสงสารคนที่ไม่รู้เรื่องที่ต้องมาสังเวยชีวิตกับปัญหาที่พวกท่านขุดค้นกันมาไม่จบสักที ...ทำไมเราอยู่ในแผ่นดินเดียวกันไม่มาร่วมมือกันหาข้อยุติพัฒนาคุณภาพชีวิต..พัฒาประเทศให้ดีขึ้น..ขอฝากไว้..จากคนที่เกิดในแผ่นดินที่ไม่สามัคคีกันคือแผ่นดินที่ทุกคนแย่งกันไปแย่งกันมาไม่จบสักที......
#122 by (180.183.176.79) At 2011-03-27 22:22,
หนทางแห่งความรอด
\"เชื่อในพระเจ้า พระเจ้าคือความรอดพ้น\"

เราจะติดตามพระเยซูเจ้า...big smile
#121 by Art (125.25.101.91) At 2011-01-10 10:17,
เขาแค่จะเล่าประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง จะได้เข้าใจวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของคน3จังหวัด
เขาไม่ได้จะแยกแผ่นดิน
ที่เกิดปัญหาทุกวันนี้ก็เพราะมีคนอย่างแก่นี้แหละ
ไม่รับฟังคนอื่น
ไอ้พวกเผด็จการ
ตอบ เม้นที่ 17-18
#120 by (202.29.16.253) At 2010-12-07 11:32,
ไอแขกน่าหิ

แถวบ้าน กู ถ้าใคร ทรยศชาติ เรียกว่า ลูก กระ หรี่

กูว่าแม่ พวกมึง เป็น กระหรี่ เเน่เลย

พวกมึงถึงทรยศชาติ กันได้ ขนาด นี้ ไอ้ พวก เหิ้ยน่าหิ

อิสลาม หัว ควย
#119 by ช่างกล (61.7.136.18) At 2010-12-06 14:55,
มันเป็นอดีต ไป เเล้ว

ประวัติศาสตร์ ก็ คือ ประวัติศาสตร์ มันผ่าน มาแล้ว


แล้วแมร่ง เกี่ยวไรกับ การที่ต้อง ฆ่า พระ ครู ทหาร ตำหรวจ

ไอ พวก เหิ้ย อิสลาม แมร่ง เป็น โจน

ที่นี้ ประเทศ ไม่ ใช่ รัฐปัตตานี


ไอ อิสลาม ไอ พวก ลูก กระหรี่ ทรยศชาติ สัส น่าหิ แขก
#118 by ช่างกล (61.7.136.18) At 2010-12-06 14:50,
comment6, soft tab viagra, Online Dating, Adult Dating, adipex, sex dating, will byetta block levitra, no prescription phentermine,
#117 by phentermine prescription online (211.219.125.99) At 2010-10-19 11:22,
comment3, cigarettes, cheap cialis, adult dating, adipex, order cialis, Sex Dating, Dating Services,
#116 by Cigarettes (200.54.153.99) At 2010-10-19 05:21,
comment1, order viagra, online dating, Cialis, Adult Dating, dating sites, adipex, poker viagra, hairy sex dating, Dating Services, book buy, free online gay dating,
#115 by adult dating sites (202.138.120.68) At 2010-10-19 00:50,
comment2, reggaeton, cialis professional 20 mg, US and Canadian Cyclists, levitra 10 mg order,
#114 by US Cyclists (178.137.129.194) At 2010-10-18 20:24,
comment3, acomplia, online drugstores and viagra,
#113 by acomplia cheapest online (61.196.230.8) At 2010-10-13 09:51,
comment6, adipex, Lasix, valium no prescription needed img, zolpidem cost, Cialis, Valtrex, viagra side effects,
#112 by lexapro erectile disfunction (147.46.86.89) At 2010-10-13 08:36,
LV0cRC <a href="http://kiocwmpepwmk.com/">kiocwmpepwmk</a>, [url=http://pkwrdsbbncwf.com/]pkwrdsbbncwf[/url], [link=http://bohpyfsdxfxh.com/]bohpyfsdxfxh[/link], http://sikhynbccqxc.com/
#111 by ltqmcbafat (200.101.66.123) At 2010-10-11 16:59,
comment6, buy acomplia, Viagra,
#110 by acomplia (65.46.53.202) At 2010-10-11 01:26,
comment2, Lasix, Nexium, klonopin social anxiety, lexapro, viagra, Alprazolam, zolpidem half life, cialis.com, lipitor, viagra.com, free valtrex, ambien sleep medication, Phentermine, Retin-A,
#109 by clomifene (173.203.78.165) At 2010-10-10 15:37,

Plin, :-p
View full profile