2007/Jan/12ประวัติศาสตร์ ปกปิด ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
รัฐปัตตานี ใน ศรีวิชัย
เก่าแก่กว่ารัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร์


ประมวลภาพเสด็จพระราชดำเนินเมืองปัตตานี ของ
รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7

ประชุมงานค้นคว้าและวิจัยทางวิชาการ ของ
ศรีจักร วัลลิโภดม, ประพนธ์ เรืองณรงค์, รัตติยา สาและ, ปรามินทร์ เครือทอง
และบทนำเกียรติยศของ ธงชัย วินิจจะกูล
สุจิตต์ วงษ์เทศ : บรรณาธิการ(จากปกหน้า)

(ส่วนนี้เป็นบทนำต่อข้อเขียนแนะนำหนังสือชิ้นนี้ โดยข้าพเจ้าเอง ไม่เกี่ยวกับหนังสือ ถ้าอยากรู้เรื่องหนังสือ ข้ามไปในส่วนแนะนำหน้งสือเลยครับ)ปตานี ดารุสสะลาม... มีใครเคยได้ยินชื่อนี้บ้าง

ในพุทธศตวรรษที่ 22 หรือประมาณ 300 - 400 ปีมาแล้ว ปตานี(กรือเซะ)ได้รับสมญานามว่า เป็นเมืองท่าพี่น้องกับเมืองฮิราโดะ ประเทศญี่ปุ่น... มีใครเคยทราบหรือเปล่า

แล้วเรื่องที่ว่า ก่อนหน้านี้ปัตตานีเป็นรัฐอิสระ มีเอกราช เป็นอีกประเทศหนึ่ง ไม่ได้ขึ้นต่อสยามแต่อย่างใด เคยทราบมาก่อนหรือไม่ ว่า.. ปัตตานีเพิ่งถูกตีแตก และแยกเป็น 7 หัวเมืองในสมัยรัชกาลที่ 1 และเพิ่งจะผนวกเข้ากับไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 นี้เอง โดยดินดินแดนส่วนหนึ่งตกเป็นของอังกฤษ และเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน

ถ้าท่านรับทราบประวัติศาสตร์ของประเทศไทย แต่เพียงจากการอ่านตำราที่มีสอนในโรงเรียนเท่านั้น ท่านก็ไม่น่าจะเคยได้ยินมาก่อน รวมถึงอาจจะไม่เคยรู้สึกเลยก็ได้ว่า แท้จริงแล้วนอกจากปัตตานีที่เคยเป็นเอกราชมาก่อนนั้น อณาจักรล้านนาในอดีตก็ไม่ใช่สยามด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ก็คงต้องดูว่านโยบายในการสร้างชาติของผู้ปกครองในขณะนั้น รวมถึงภาวะการเมืองภายในและระหว่างประเทศเป็นเช่นไร ทำไม... ถึงได้มีตำราประวัติศาสตร์ที่ ปกปิด สาระสำคัญ หรือ ข้อเท็จจริงบางอย่างเอาไว้

แม้ในอดีตภาคเหนือจะยังมีความัดแย้งกับรัฐบาลกลางในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ปัจจุบันนี้ทั้งหมดนั้น ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของไทยอย่างสมบูรณ์ วัฒนธรรมผสมผสานจนคนที่ไม่รู้เรื่อง นึกว่าวัฒนธรรมภาคเหนือบางอย่างเป็นของภาคกลางด้วยซ้ำ การทำให้ล้านนาเป็นไทยนั้นดูเหมือนจะสำเร็จไปด้วยดี ตอนนี้มารื้อฟื้นเรื่องราวในอดีตว่าอยุธยากับเชียงใหม่เคยรบกันอย่างไรนั้น (เช่นในหนังเรื่องสุริโยทัยก็มีฉากดังกล่าวให้เห็นด้วย) ก็ไม่ได้สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นแต่อย่างใด

อาจเป็นเพราะ ชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม มีความใกล้เคียงกันในระดับหนึ่ง

ตรรกะแบบเดียวกันนี้ คือ (ในมุมมองของภาคกลาง) การ ปกปิด ว่า เขา (คนปัตตานี) เป็นคนต่างชาติ และในขณะเดียวกันก็ทำให้เขา (คนปัตตานี) เป็นเรานั้น ดูเหมือนจะใช้กับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แทบจะไม่ได้เลย เพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ เขาก็ยังรู้สึกว่าเป็นเขา ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเราขึ้นมาสักเท่าใด

เป็นความจริงว่าทั้งชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม ระหว่างสยามกับปัตตานี้นั้น แตกต่างกันอย่างมาก ไม่อาจจะทำให้กลมกลืนกันได้อย่างสนิทเลย ดังนั้น การทำให้คนมลายูปัตตานีเป็นคนไทย (แล้วปกปิดประวัติศาสตร์เอาไว้) นั้นจึงทำไม่สำเร็จ

แต่กลับทำให้มีการต่อต้าน สะสมความแค้น มากขึ้นเรื่อย ๆ จน... ระเบิด

ที่กล่าวมานี้ ไม่ได้เป็นการทำให้มีการแตกแยกแต่อย่างใด เพราะที่ถูกแล้ว การยอมรับความแตกต่าง และเคารพในเอกลักษณ์ของกันและกัน โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงต่างหากเล่า จึงจะเป็นการลดความแตกแยก ที่เกิดจากการบาดหมางทางจิตใจ ลงได้(แนะนำหนังสือ)หนังสือเล่มนี้ชื่อยาวมาก อ่านแต่ละประโยคแล้วก็ชวนให้สงสัยว่า อะไรหรือที่ปกปิด และจริงหรือที่ว่าเก่าแก่กว่าสุโขทัย ถ้าใครดูเพียงปกแล้วไม่หยิบอ่าน อาจคิดไป (พร้อมกับเข้าใจผิด ๆ ไป) ว่า ปัตตานีเป็น "รัฐอิสลาม" มาก่อนที่จะเกิดอณาจักรสุโขทัย

ซึ่งไม่ใช่แบบนั้นครับ

หนังสือเล่มนี้พยายามชี้ให้เห็นว่า การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยในปัจจุบันนั้น เป็นการรับใช้อุดมการณ์ทางการเมืองในอดีต นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการศึกษาที่ตั้งกรอบไว้ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่พบใหม่ ๆ ด้วย

กล่าวคือ ในตอนนี้เรารับรู้ว่าประเทศไทยมีขอบเขตเป็นรูปขวาน เราก็จะศึกษาประวัติศาสตร์โดยวางกรอบว่าในอดีตหลายร้อยปีมานี้ พื้นที่ขวานนี้เป็นไทยมาก่อน และประชากรที่อยู่ในขอบเขตนี้ก็จะต้องเป็นคนไทยด้วย ซึ่งที่จริงแล้วอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้

นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่า การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในอดีต ได้รับอิทธิพลจากนักวิชาการชาวต่างชาติหลายท่าน ซึ่งอาจจะไม่ได้คุ้นเคย หรือ ลึกซึ้งกับวัฒนธรรมในภูมิภาคแห่งนี้ ทำให้มีการตีความต่าง ๆ ผิดจากที่เป็นได้

ความจริงจึงอาจจะไม่ใช่แบบที่เราเรียน หรือ ถูกบอกต่อ ๆ มาเรื่อย ๆ ก็ได้

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมงานค้นคว้าและวิจัยทางวิชาการของนักวิชาการหลายท่าน เพื่อชี้ว่า (จากหลักฐานที่พบในปัจจุบันนั้น) ในอดีตมีรัฐ ๆ หนึ่ง ซึ่งเป็นสมาชิกของสหพันธรัฐศรีวิชัย มีพัฒนาการเป็นบ้านเมืองตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 11 12 (ก็คือมากกว่าพันปีมาแล้ว ในขณะที่ลายสือไทยที่เชื่อว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแห่งนั้นอายุประมาณ 700 ปี) รัฐที่ว่านี้แต่เดิมนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน ต่อมาก็กลายเป็นรัฐอิสลามเมื่อราว 500 ปีก่อน และในที่สุดก็แตกสลายลงถูกผนวกเข้ากับสยาม (และบางส่วนเข้ากับมาเลเซีย) ประมาณร้อยกว่าปีมานี้เอง

รัฐที่ว่านี้คือรัฐปัตตานีในอดีต จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสเคยเป็นรัฐเดียวกันมาก่อน

แม้หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2547 แต่บทความในหนังสือเล่มนี้หลายบท ถูกเขียนขึ้นก่อนหน้านานแล้ว และเขียนโดยนักวิชาการหลายท่าน ทางบรรณาธิการได้นำมารวบรวมไว้เข้าเป็นเล่ม ตามความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้าแล้ว หนังสือหนากว่า 350 หน้าเล่มนี้ มีเนื่อหาที่ซ้ำกันหลายจุดทีเดียว ถ้าหากเรียบเรียงเขียนใหม่ อาจทำให้ได้หนังสือที่เนื้อหากระชับมากกว่านี้

เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 4 ตอนใหญ่ ๆ ส่วนแรกเป็นบทนำ ส่วนต่อมาเป็นการแสดงและอ้างอิงหลักฐานทางโบราณคดีว่ามีรัฐโบราณเกิดขึ้นในคาบสมุทรนี้มานานมากแล้ว ส่วนที่สามเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัตตานีในสมัยที่นับถือศาสนาอิสลามแล้ว และส่วนสุดท้ายเป็นภาคผนวก

ดังที่กล่าวไว้แล้ว่า เนื้อหาหลายตอนซ้ำกันอย่างมาก และยิ่งถ้าท่านไม่ได้มีความสนใจในเชิงหลักฐานทางโบราณคดีแล้วล่ะก็ เพื่อไม่ให้เสียในการอ่านมากนัก ข้าพเจ้าขออนุญาติแนะนำให้ท่านอ่านเพียงไม่กี่บท เพื่อให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้ ซึ่งไม่ใคร่ได้มีการเปิดเผยให้รับทราบในวงกว้างเท่าใดนัก และเข้าใจพื้นฐานทางวัฒนธรรมของปัตตานีได้ดียิ่งขึ้น

    บทที่แนะนำให้อ่านคือ

  • คำนำบรรณาธิการ โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
  • เรื่องเล่าจากชายแดน โดย ธงชัย วินิจจะกูล
  • ปตานี ดารุสสะลาม (มลายู-อิสลาม ปตานี) สู่ความเป็น จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดย รัตติยา สาและ
  • พญาตานี ปืนใหญ่ใส่อดีตอันรุ่งเรืองของกษัตริยาแห่งปัตตานี โดย ปรามินทร์ เครือทอง


อยากให้ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่ลงไปในพื้นที่ ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เชื่อว่า การเข้าใจพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรมนั้น จะทำให้การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ ได้ตรงจุด และเข้าใจ เขา มากยิ่งขึ้น


ตามตำราประวัติศาสตร์ไทยที่ใช้เรียน-สอนกันในโรงเรียนทั่วประเทศฯมาช้านาน บอกว่าคนไทย "อพยพ" มาจากที่อื่นทางทิศเหนือ แล้วตั้งสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรก เมื่อราว พ.ศ. 1800 ก็แสดงว่า "คนไทย" ไม่ใช่เจ้าของดินแดนประเทศไทยทุกวันนี้ แต่เป็น "แขก" แปลกหน้าเพิ่งอพยพเข้ามาเมื่อราว พ.ศ. 1800 แล้วรุกรานขับไล่เจ้าของดินแดนที่แท้จริงให้ไปอยู่ที่อื่น

แล้วใครล่ะเป็นเจ้าของ? ใครเป็นคนดั้งเดิมที่อยู่ดินแดนนี้ก่อน

หนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นพยานหลักฐานที่เป็นคนตอบทั้งหมด แล้วยังเตือนล่วงหน้า ว่า

ไฟใต้อาจดับชั่วคราว แต่ "อำนาจ" แท้จริงยังครอบงำอยู่ ย่อมเกิดไฟใต้ได้อีกเสมอ นั่นคือ "ประวัติศาสตร์ไทย" หนทางที่จะทำให้ไฟใต้ดับได้ค่อนข้างถาวรและยั่งยืน ก็ต้องดับไฟ "ประวัติศาสตร์ไทย" ที่ล้าหลังคลั่งชาติดูแคลนคนอื่น

(จากปกหลัง)

รัฐปัตตานี ใน "ศรีวิชัย" เก่าแก่กว่ารัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร์
สุจิตต์ วงษ์เทศ : บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์มติชน
พิมพ์ครั้งแรก : เมษายน 2547
ISBN 974-323-183-8

ชื่อ: 
เว็บไซต์: 
คอมเมนต์:


smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

หนังสือน่าอ่านคะ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
เคยเป็นอาณาจักรที่เรียกว่าลังกาสุกะใช่มั้ย
#1  by  guning(หิ่งห้อย) At 2007-01-12 14:49, 
ใช่แล้วล่ะครับ ลังกาสุกะ
ไม่น่าเชื่อ มีคนทราบด้วย
#2  by  Plin, :-p At 2007-01-12 17:27, 
อยู่ที่ไหน ก็ "ไทย" เหมือนกัน

เฮ้อ... อ่านจบแล้วก็นึกถึงข่าวภาคใต้ แล้วก็ข่าวครูจูหลิง
สลดใจยังไงไม่รู้ค่ะ
#3  by  ^K@ew^ At 2007-01-12 23:03, 
ขออ่านอย่างเดียว

ไม่ขอออกความคิดเห็นนะจ๊ะ
#4  by  !2know ++ At 2007-01-16 10:51, 
ไม่ว่าประวัติศาสตร์จะเป็นมาอย่างไรตราบใดที่ ผู้คนยังถูกรังแก ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกรังแก จากอำนาจรัฐ ทุกที่ก็พร้อมที่แยกเป็นรัฐอิสระทุกเมื่อ
#5  by  ปอยี (58.9.54.245) At 2007-01-28 13:15, 
ตอนเป็นลังกาสุละก็เป็นฮินดู-พุทธนี่นา เพิ่งจะเปลี่ยนเป็นอิสลามตอนหลังนี่เอง
#6  by   (203.113.0.192) At 2007-03-08 17:41, 
ถูกต้องขอรับ

เพิ่งมาเป็นรัฐอิสลามประมาณ 500 ปีมานี้เอง

ส่วนลังกาสุกะนี่ มากกว่าพันปีมาแล้ว
#7  by  Plin, :-p At 2007-03-10 21:02, 
เท่าที่เคยศึกษาทราบมาว่า มันมากกว่า พศ.1800 ครับ อาณาจักร ลังกาสุกะ เริ่มก่อตัวขึ้นใน พุทธศตวรรษ ที่ 7ครับ นานมากทีเดียว แต่ว่าเจ้าของดินแดนที่แท้จริงนี่ ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นผู้ใดเพราะคนท้องถิ่นที่เรียกว่า "ออรังมลายู"นี่ก็อพยพ มาเหมือนกัน
#8  by  เนเน่ (203.113.39.9) At 2007-04-17 02:13, 
ผมคนปัตตานี เคยหาข้อมูลด้านนี้อยู่เหมือนกัน และสงสัยด้วยว่า ทำไมปัตตานีไม่มี การชำระประวัติศาสตร์เลย เมืองเก่ายะรังก็ไม่ได้ ขุดค้นกันอย่างจริงจัง ข้อมูลดูจะเหมือนพยามปกปิด หรือไม่เต็มใจเผยแพร่กันเท่าที่ควร

สวนหนังสือเล่มนี้หาซื้อได้ที่ไหน และช่วยแนะนำข้อมูลอื่นๆ ที่เกียวข้องด้วยตอนนี้อยากรวบรวมข้อมูลอยู่

ขอบคุณครับ
nine_nine_design@hotmail.com
#9  by  oh (202.139.223.18) At 2007-09-30 16:27, 
เล่มนี้ ผมซื้อนานแล้วล่ะครับ ตั้งแต่เริ่มวางขายเลย

ตอนนั้นซื้อที่แผงหนังสือทั่วไปเลย หาไม่ยาก เพราะตอนที่วางขาย เป็นช่วงเดียวกับที่มีข่าวปืนหาย และ คำกล่าวเรื่อง "โจรกระจอก"

ตอนนี้ก็ไม่เห็นตามแผงหนังสือเหมือนกัน แต่ผมยังไม่ได้ลองไปดูที่ Thailand Book Tower ถ้าไงลองโทรไปถามก่อนก็ได้มั้งครับ
#10  by  Plin, :-p At 2007-09-30 19:23, 
ขอแสดงความคิดนะครับ
สมมติว่าในอดีตเป็นของรัฐปัตตานีจริง ผมขอถามว่าถ้าจะศึกษาย้อยกลับไปอีก 2-3 พันปี ที่ตรงนั้นเป็นของใคร หากรู้แล้วว่าเป็นของใคร ก็ศึกษาย้อยกลับไปอีก 2-3 พันปี ว่าที่ตรงนั้นเป็นของใคร ไม่มีใครเป็นเจ้าของหรอกครับ โลกมนุษย์เป็น
รัฐสาธารณะ ยึดติดมาก ตายแล้วเอาไปก็ไม่ได้ น่าจะอยู่กันแบบพึ่งพาลดความเห็นแก่ตัว
แต่ก็พูดยากนะครับ นี่แหละครับมนุษญ์
ผมว่าอีกไม่นานทุกอย่างคืนธรรมชาติหมดแน่นอน
สูญพันธุ์แน่ครับถ้าเป็นกันแบบนี้
#11  by   (124.157.229.172) At 2007-11-22 15:02, 
ปัญหาของรัฐปัตตานีนั้นประวัติศาสตร์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของความรุนแรง ส่วนศาสนานั้นไม่น่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงแต่โดยอ้อมนั้นย่อมไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ว่าไม่เกี่ยวข้อง เพราะวิถีชีวิตของมุสลิมนั้นได้นำเอาคำสอนของพระศาสดามาดำเนินชีวิตประจำวันแทบทั้งหมด สิ่งที่คนมุสลิมที่เคร่งครัดรังเกียจที่สุดก็คือ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตะวันตก คือลัทธิมุ่งแสวงเอากำไรอย่างสุดโต่ง การเอารัดเอาเปรียบอย่างไร้คุณธรรม ซึ่งวิถีชีวิตดังกล่าวนั้นยึดถือคติแบบตรงกันข้ามกับคำสอนของอิสลาม เช่น การเอาดอกเบี้ยจากการยืมเงินนั้นผิดหลักคำสอนของอิสลาม ( เพราะคนเขาเดือดร้อนควรจะช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ร้อน ) แต่ลัทธิทุนนิยมกลับช่วยเหลือแบบได้ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างมากมาย อิสลามสอนว่า"ของขวัญที่พระเจ้าประทานให้คนร่ำรวยนั้นก็คือคนยากจน" ก็หมายถึงให้คนเรานั้นจงมีความรักความเมตตาต่อผุ้ที่ด้อยกว่าตน เพื่อโลกจะได้เกิดสันติสุข อิสลามนั้นแปลว่า ความนอบน้อม ถ่อมตน หากแต่ถ้ามีผู้ไปห่มเขงรังแก และพยายามครอบงำและบิดเบือนวิถีชีวิตของเขาให้เบือนไปจากคำสั่งสอนอิสลามนั้น คนอิลามก็จะต้องต่อสู้ ก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้ หากไม่รู้ ไม่ศึกษา และไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ไฉนเลยจะแก้ปัญหานั้นได้ .
#12  by  หนุ่มลำปาง (202.129.2.4) At 2007-12-16 21:20, 
การที่คนเราจะรักหรือกระทำสิ่งใดๆจะต้องมีพื้นฐานมาจากความศรัทธาของบุคคลนั้นๆบวกกับความเชื่อที่มั่นคงในการที่จะรักหรือมอบให้ ดั่งนั้นเราชาวปัตตานีทุก
ขอแสดงความคิด
คนที่มีเลือดของบรรพบุรุษอันเก่าแก่เหลืออยู่ในร่างกายแม้จะน้อยนิดก็ตาม แต่ก็มีใจรักและศรัทธาที่มั่นคงไม่เปรี่ยนแปลง และเราขอสาบานว่าเราจะต่อสู้ด้วยกลยุทธทุกๆวิธีการที่จะช่วยให้พี่น้องของเราได้เป็นสุขในดินแดนของตัวเอง
#13  by   (125.27.54.12) At 2008-02-05 17:04, 
เฮ้อ พรมแดน ที่มีเส้นของมนุษย์วาดลงไป
ยึดมั่นถือมั่นกันดีแท้

ปล. คห ข้างบนนี่ น่ากลัว
#14  by  น้ำเงินเจือขาว At 2008-02-10 22:54, 
ต้นตระกูลเดิมเป็นคนตานี พูดภาษาเที่ใครเรียกว่าต้นภาษาเจ๊ะเห ผมนับถือพุทธผมคิดว่าต้นกำเนิดเป็นอย่างไร นักวิชาการบางครั้งก็เขียนตามความรู้สึกของตนมากกว่าความจริง ถ้าถามว่าคนเขียนเป็นไงขอตอบว่า ถ้ามีความสามารถพอคุณคงไม่จมปลักอยู่อย่างนี้
#15  by  คนตานี (202.149.24.129) At 2008-02-18 07:28, 
เรารวมกันเป็นชาติไทยเเล้ว
#16  by  oyo (124.121.135.216) At 2008-03-09 03:17, 
อดีตไม่สำคัญ แต่ปัจจุบันคือขวานทอง
เข้าใจหรือเปล่าไอ้พวกศาสนานอกรีต
ไอ้พวกไม่รู้จักบุญคุณ แผ่นดิน ไอ้โง่.....
อยากเป็นมากรึไง สาธารณรัฐประชาชนชาวอิส.....
เก่งจริงออกจากแผ่นดินไทยไปให้หมดสิพวกมึ..
คนดีที่ต้องการทำมาหากิน ต้องการพัฒนาประเทศไทยมีอีกเยอะนะโว๊ย ขนาดแค่นี้ยังเที่ยวไล่ฆ่าคนไปทั่ว
ถ้าแยกได้มึงไม่จับประชาชนไปสร้างกำแพงเมืองหรือสะพานเชื่อมไปถึงข้างบ้านเลยรึ ไม่น่ารับไอ้พวกอิสเข้ามาในประเทศเราเลย
#17  by  คนไทย (58.8.116.184) At 2008-03-14 19:22, 
หัดดูรอบบ้านรอบเมืองบ้างนะ ทุกหย่อมหญ้า หย่อมทราย ที่พวกมึงไปถึงล้วนแต่สร้างสงครามและหายนะไปทุกที่ ไอ้พวกหลงผิดก็มีเยอะ ไอ้พวกอาศัยช่องว่างจากสถานการณ์เพื่อหาผลประโยชน์ก็มี
ทางเดียวที่จะแก้ไขได้ ไล่พวกมันออกจากประเทศไทยไปให้หมด แล้วจัดประชาชนที่มีความตั้งใจและรักเคารพแผ่นดินไทย เข้าทำมาหากินต่อไป ทุกท่านครับอย่าประมาทนะครับที่ผมต้องใช้ถ้อยคำที่หยาบคาย เพราะเราต้องคำนึงถึงหลาน เหลน โหลน ของพวกเราว่าเขาจะมีแผ่นดินที่ชื่อว่า ประเทศไทย ให้ดำรงชีพด้วยความสงบสุขต่อไปได้อย่างไร ถ้ายังมีพวกขวางโลก พวกที่ชอบทำลายล้าง พวกที่ชอบสงคราม เพียงเพื่อสนองความต้องการในความเชื่อของตนเองเท่านั้น
#18  by  คนไทย (58.8.116.184) At 2008-03-14 19:32, 
#19  by   (118.173.162.66) At 2008-05-05 12:45, 
อีกไม่นานความจริงก็จะปรากฏ..การโกหก หลอกลวง จะหมดไป โอ้ พระเจ้าได้โปรดคุ้มครองบ่าวของท่านผู้ยึดมั่นในศาสนาของท่าน ให้ปลอดภัยในโลกนี้และโลกหน้า ให้ปลอดภัยจากพวกปฏิเสธพระองค์ ที่หัวใจมืดบอดด้วยเถิด
#20  by  L (118.173.162.66) At 2008-05-05 13:28, 
โอ้ พระเจ้า ได้โปรดชี้นำทางสว่างแก่บรรดาผู้ไร้ศรัทธา ผู้ปฏิเสธพระองค์ ผู้หลงผิด ผู้ที่หัวใจมืดบอด ให้ได้รับแสงสว่างจากศาสนาของพระองค์ด้วยเถิด อามีน อินชาอัลลอฮ์
#21  by  L (118.173.162.66) At 2008-05-05 13:42, 
ไม่น่าเปลี่ยนมาเป็นอิสลามเลย ฮิดู พุทธ ดังเดิมเเบบบาหลีดีอยู่เเล้ว
#22  by  ty (124.121.157.120) At 2008-05-05 15:00, 
คนนับถือศาสนาอิสลามต้องละหมาด5เวลา ห้ามดื่มเหล้า ห้ามกินหมู ห้ามถูกหมา ห้ามบูชาวัตถุต่างๆ ถ้าพุทธศาสนิกชนเข้าใจหลักของอิสลามิกชน ยอมรับและให้เกียรติวัฒนธรรมมลายู (เหมือนกับที่ยอมรับและให้เกียรติวัฒธรรมจีน) ไม่ขัดขวางการละหมาด ไม่ชวนเขาดื่มเหล้า ไม่ชวนเขากินหมู ไม่เอาหมาไปแกล้งเขา ไม่บังคับเขาไหว้พระพุทธรูป ไม่บังคับให้เขาโกนเครา ไม่รังเกียจเมื่อเขานุ่งโสร่ง ให้เขาได้กลับบ้านเมื่อถึงวันรายอ (เหมือนกับคนไทยหยุดวันสงกรานต์,คนจีนหยุดวันตรุษจีน,ฝรั่งหยุดวันคริสมาส)ไม่เรียกเขาว่า "ไอพวกแขก"...ก็เท่านี้ จะมีมลายูที่ไหนอยากจะคิดแบ่งแยกดินแดนอีก?
#23  by  L (118.173.158.111) At 2008-05-05 23:37, 
ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่า แผ่นดินปัตตานีเคยเป็นของใคร ประเด็นมันอยู่ที่ว่า ทำไม คุณถึงรังเกียจคนอิสลาม มลายูปัตตานี ถึงกับอยากกำจัดพวกเขาให้พ้นไปจากแผ่นดินเกิด
#24  by  L (118.173.158.111) At 2008-05-06 00:10, 
มีทหารคุ้มครองพระไปบิณฑบาต แต่ไม่มีทหารคุ้มครองคนมุสลิมไปละหมาด...มีทหารเฝ้าวัด แต่ไม่มีทหารเฝ้ามัสยิด ทั้งๆที่โต๊ะอีหม่ามตายมากกว่าพระ..
#25  by  L (118.173.158.111) At 2008-05-06 00:26, 
สั่งซื้อที่ไหนช่วยบอกหน่อยนะครับ
โทร 0831828713
#26  by   (58.8.102.35) At 2008-06-15 20:03, 
ชาวพุทธคือศาสนาที่ไม่เป็นศาสนา
เรารู้อยู่นะความล่มสลายของศาสนานยี้มันกำลังเกิด
แล้ว
#27  by  ซากิร คนกรุงเทพ (61.91.162.13) At 2008-06-23 18:59, 
ประวัติศาสตร์ก็คือประวัติศาสตร์ เป็นธรรมดาของการทำสงคราม การรุกราน มีกันทุกที่ทั่วโลก แต่ปัจจุบันก็คือ1ใน76จังหวัดของประเทศไทย
#28  by  Hason (202.91.19.205) At 2008-07-04 13:49, 
ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ทำความดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น การฆ่าคนก็เหมือนกัน โดยเฉพาะเชื้อชาติเคียวกัน เราว่ามันไม่ใช่อุดมการณ์นะ แต่เป็นความเห็นแก่ได้ของคนบางกลุ่ม กลับตัวซะ อัลเลาะห์จะคุ้มครอง
#29  by  Hason (202.91.19.205) At 2008-07-04 13:59, 
ฏ็แยกให้หมดซิครับ ล้านนา ล้านช้าง ศรีวิชัย เอาให้หมด
#30  by  tamrx20 (118.173.4.98) At 2008-07-08 11:14, 
ขออ่านสักคน สั่งซื้อที่ไหนช่วยบอกหน่อยนะครับ
โทร 0847495663embarrassed
#31  by   (202.143.160.246) At 2008-07-14 11:12, 
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าอ่านมาก แต่ทำไมไม่สามารถที่จะมาขายตามร้านทั่วไปได้ แล้วทำไมหนังสือประวัติอื่นๆ สามารถขายได้ เช่น สงครามโลก สงครามเวียดนาม ถ้าหนังสือประวัติขายผิดจริงๆก็ไม่ต้องขายเลย เพราะว่าการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เป็นความรู้ทางด้านสังคมนะครับ
#32  by   (202.143.160.246) At 2008-07-14 11:22, 
หนังสือเล่มนี้น่าอ่านก้จริง แต่ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก การใช้ถ้อยคำต่างๆทั้งข้อเท็จจริงบวกกับความเห็นของผู้เขียน(ที่อาจมีความไม่เป็นกลาง)อาจสร้างความแตกแยกให้บานปลายไปอีกก็ได้ ผู้อ่านที่มีวิจารณญาณพอก็จะเข้าใจและหาทางออกอย่างสันติ แต่บางคนที่ไม่มีวิจารณญาณ อ่านไปอาจทำให้เกิดความอาฆาตพยาบาทมากขึ้น บ้านเมืองยิ่งกำลังร้อนเป็นไฟ รู้ความจริงแล้วนำมาซึ่งการฆ่าล้างกัน แล้วความจริงนั้นมันสร้างสรรค์โลกนี้หรือ อยากให้ชั่งดูระหว่างผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากมีการเผยแพร่ออกไป ลองทำใจให้เป็นกลาง นึกถึงใจเขาใจเราแล้วโลกนี้จะสงบสุข
#33  by  แค่คนที่ผ่านมา (58.136.74.81) At 2008-07-17 15:00, 
เข้ามาอ่าน ถ้าไม่อ่านไม่รู้เรื่องเลยนะเนื่ยว่ามีรัฐปัตตานี
#34  by  บอย (117.47.11.58) At 2008-07-20 09:33, 
หลายปีแล้วที่ไฟใต้ยังลุกโหม ถ้าสนใจจะดับกันจริงๆมันก็ดับได้เพียงแต่ มีบางกลุ่มที่ต้องการและสนับสนุนถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในภาคอื่นบ้างที่ไม่ใช่ภาคใต้คุณจะรู้สึกยังไง อิสลามโดนกล่าวหาและกลั่นแกล้งมามากพอแล้ว โดนฆ่าตายเพื่อแลกกับเศษเงิน พึ่งรู้ว่าชีวิตมนุษย์ก็มีฆ่าไม่ต่างจากสัตว์เดียรัจฉาน
#35  by   (202.28.69.164) At 2008-07-28 13:40, 
อีก2ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเจอกับปัญหาที่เรียกว่าอาจจะเสียดินแดนบางส่วนไป โปรดช่วยกันซื้อของไทยไม่นิยมของนอกเงินทองจะได้ไม่รั่วไหล
#36  by   (202.28.69.164) At 2008-07-28 14:00, 
ใครอ่านแล้วเชื่อก็โง่กว่าควายแล้ว...เรียนประวัติศาสตร์มาแบบไหน...555 ทำเป็นอวดฉลาด...คนไทยไม่ได้โง่อย่างที่คิดนะ คิดจะมาบิดเบือนฯแบบนี้ จะบอกให้เอาบุญนะ ว่า"ทำแบบนี้มีแต่จะทำให้คนไทยรวมตัวกันได้" รับรองผิดแผนพวกมึงไอ้กร๊วก
#37  by  ไม่ได้โม้ (125.26.147.230) At 2008-09-11 14:14, 
น่าอ่านครับผมก็มุสลิมเหมื่อนกันและเป็นคนมุสสลิมแต่อยู่ไทยรักไว้นะครับbig smile
#38  by  แตออร์ (61.19.249.73) At 2008-09-20 01:44, 
อาณาจักรลังกาสุกะ (พุทธศตวรรษที่ 7–11) อาณาจักรลังกาสุกะแห่งนี้ได้ตั้งขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 7 แล้วเจริญรุ่งเรืองในพุทธศตวรรษที่ 11 ขณะที่อาณาจักรฟูนันเริ่มเสื่อมอำนาจลง อาณาจักรลังกาสุกะตั้งอยู่ทางใต้ของอาณาจักรตามพรลิงก์ในคาบสมุทรมลายู บริเวณมัสยิดแห่งกรือเซะ ที่อยู่ระหว่างอำเภอเมืองปัตตานีกับอำเภอยะหริ่ง และบริเวณอำเภอยะรัง ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปัตตานี พวกชวาเรียก “นครกีรติกามา” มีอาณาเขตครอบคลุมถึงทางเหนือตะกั่วป่าและตรัง ทางใต้ตลอดแหลมมลายู ลังกาสุกะมีการติดต่อกับจีนใน พ.ศ. 1052 ตามจดหมายเหตุจีนระบุว่า

“เป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบ กษัตริย์ประทับอยู่บนกูบช้างมีหลังคาทำด้วยผ้าสีขาว แวดล้อมด้วยองครักษ์ที่มีท่าทางดุร้าย และทหารตีกลองถือธงสีต่าง ๆ ประชาชนทั้งชายหญิงไว้ผมปล่อยยาว ใส่เสื้อไม่มีแขน” อาณาจักรลังกาสุกะนี้ ถูกอาณาจักรฟูนันโจมตีในพุทธศตวรรษที่ 11 แล้วกลายเป็นเมืองขึ้นต่อมา
#39  by   (203.158.4.152) At 2008-10-28 16:56, 
อาณาจักรลังกาสุกะ (พุทธศตวรรษที่ 7–11) อาณาจักรลังกาสุกะแห่งนี้ได้ตั้งขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 7 แล้วเจริญรุ่งเรืองในพุทธศตวรรษที่ 11 ขณะที่อาณาจักรฟูนันเริ่มเสื่อมอำนาจลง อาณาจักรลังกาสุกะตั้งอยู่ทางใต้ของอาณาจักรตามพรลิงก์ในคาบสมุทรมลายู บริเวณมัสยิดแห่งกรือเซะ ที่อยู่ระหว่างอำเภอเมืองปัตตานีกับอำเภอยะหริ่ง และบริเวณอำเภอยะรัง ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปัตตานี พวกชวาเรียก “นครกีรติกามา” มีอาณาเขตครอบคลุมถึงทางเหนือตะกั่วป่าและตรัง ทางใต้ตลอดแหลมมลายู ลังกาสุกะมีการติดต่อกับจีนใน พ.ศ. 1052 ตามจดหมายเหตุจีนระบุว่า

“เป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบ กษัตริย์ประทับอยู่บนกูบช้างมีหลังคาทำด้วยผ้าสีขาว แวดล้อมด้วยองครักษ์ที่มีท่าทางดุร้าย และทหารตีกลองถือธงสีต่าง ๆ ประชาชนทั้งชายหญิงไว้ผมปล่อยยาว ใส่เสื้อไม่มีแขน” อาณาจักรลังกาสุกะนี้ ถูกอาณาจักรฟูนันโจมตีในพุทธศตวรรษที่ 11 แล้วกลายเป็นเมืองขึ้นต่อมา
#40  by   (203.158.4.152) At 2008-10-28 16:56, 
แค่นี้คุณก็ด่าคนชาวมลายูแล้ว ไม่ยอมที่จะรับฟังเสียงของเขา ไล่ ให้ออกจากประเทศ นี่หรอ คนมีการศึกษา เป็นคนที่ไม่มองโลกในทุกด้านหัดเข้าใจประวัติศาสตรด้วย แล้วคิดหรอว่าเรื้องนี้จะจบง่ายๆ ประวัติศาสตร์ไทยควรศึกษาจริงแต่ไม่ใช่ระดับเท่าที่เรียนมาลองเปิดใจดูรอบด้าน ประวัติศาสตรอื่นด้วยไม่ใช่แค่รู้แล้วพูดแบบที่ว่ารู้มา คุณลองศึกดูสิแล้วจะรู้ความจริง
เอ่อ ๘๘๘ แล้วไม่ใช่คนมุสลิมโง่นะคุณดูถูกเขา แล้วคุณคิดว่าตัวคุณเองรู้จริงแล้วหรอ embarrassed วัสสาลาม
#41  by   (203.131.208.115) At 2008-11-10 17:12, 
อดีตไม่สำคัญ แต่ปัจจุบันคือขวานทอง
เข้าใจหรือเปล่าไอ้พวกศาสนานอกรีต
ไอ้พวกไม่รู้จักบุญคุณ แผ่นดิน ไอ้โง่.....
อยากเป็นมากรึไง สาธารณรัฐประชาชนชาวอิส.....
เก่งจริงออกจากแผ่นดินไทยไปให้หมดสิพวกมึ..
คนดีที่ต้องการทำมาหากิน ต้องการพัฒนาประเทศไทยมีอีกเยอะนะโว๊ย ขนาดแค่นี้ยังเที่ยวไล่ฆ่าคนไปทั่ว
ถ้าแยกได้มึงไม่จับประชาชนไปสร้างกำแพงเมืองหรือสะพานเชื่อมไปถึงข้างบ้านเลยรึ ไม่น่ารับไอ้พวกอิสเข้ามาในประเทศเราเลย
#17 by คนไทย (58.8.116.184) At 2008-03-14 19:22,
หัดดูรอบบ้านรอบเมืองบ้างนะ ทุกหย่อมหญ้า หย่อมทราย ที่พวกมึงไปถึงล้วนแต่สร้างสงครามและหายนะไปทุกที่ ไอ้พวกหลงผิดก็มีเยอะ ไอ้พวกอาศัยช่องว่างจากสถานการณ์เพื่อหาผลประโยชน์ก็มี
ทางเดียวที่จะแก้ไขได้ ไล่พวกมันออกจากประเทศไทยไปให้หมด แล้วจัดประชาชนที่มีความตั้งใจและรักเคารพแผ่นดินไทย เข้าทำมาหากินต่อไป ทุกท่านครับอย่าประมาทนะครับที่ผมต้องใช้ถ้อยคำที่หยาบคาย เพราะเราต้องคำนึงถึงหลาน เหลน โหลน ของพวกเราว่าเขาจะมีแผ่นดินที่ชื่อว่า ประเทศไทย ให้ดำรงชีพด้วยความสงบสุขต่อไปได้อย่างไร ถ้ายังมีพวกขวางโลก พวกที่ชอบทำลายล้าง พวกที่ชอบสงคราม เพียงเพื่อสนองความต้องการในความเชื่อของตนเองเท่านั้น
#18 by คนไทย (58.8.116.184) At 2008-03-14 19:32,


หัดดูคนรอบข้างบ้างนะ อย่าคิดว่าตัวเองนะดีไปเสียทุกอย่าง คนทัศนคติคับแคบ
#42  by  Oley (118.174.219.108) At 2008-11-11 21:30, 
ปัญหาใน ๓ จชต.เป็นเรื่องของคนอยากมีอำนาจ โดยยกเรื่องมาตุภูมิ ชาติพันธ์ และศาสนามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องศาสนา ไม่มีใครเขาไปบังคับคนมุสลิมมิให้ปฏิบัติศาสนากิจเลย ยกเรื่องเหล่านี้มาเป็นข้ออ้าง มันก็เหมือนกับประวัติศาสตร์ขาติไทย ที่มีความพยายามให้คนไทยรักชาติ หากทุกคนในโลกคิดแค่เรื่องในอดีตมันก็คงมีประเทศเล็กประเทศน้อยมากมาย สุดท้ายประเทศที่ใหญ่และมีอำนาจมากกว่าก็ต้องมารุกราน เพื่อยึดครองประเทศนั้น และก็จะเกิดปัญหาเช่นนี้อีกเหมือนกัน ไม่มีวันจบสิ้น เพราะมันเป็นตามธรรมชาติของมนุษย์ confused smile
#43  by  คนมาทำงานท่นราธิวาส (118.173.204.123) At 2008-11-26 19:28, 
ไอ้พวกสันดานเลวที่จะแยกดินแดน มันเห็นคนอื่นเป็นคนนอกไปหมด มันคิดว่ารัฐปัตตานีเป็นของมัน อยากให้มันออกไปนอกประเทศไทยเลย ไอ้พวกไม่รู้จักบุญคุณแผ่นดิน หมอแ-----ตัวดีมันคนเลว
#44  by  ปิเหล็ง (118.173.204.123) At 2008-11-26 19:38, 
ไม่ใช่นักวิชาการมาจากใหนแต่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการที่นำประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องมาให้ประชาชนทราบเพื่อเป็นการเรียนรู้ให้ชนรุ่นหลังมองในแง่วิชาการประวัติศาสตร์ 1 เล่ม (ที่ถูกต้อง )น่าจะมีมุมมองและแง่คิดมากมายนัก อย่าไปมองในประเด็นที่การแบ่งแยกดินแดนเพียงอย่างเดียวเพราะประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่งดงาม
#45  by   (202.149.119.215) At 2008-12-02 11:20, 
#46  by  พริสรไรวินท์ เจียรมาศ (118.173.40.130) At 2008-12-27 10:07, 
ถ้า 75 จังหวัดของประเทศไทยไม่ขึ้นต่อพระนคร คงจะได้ประเทศเพิ่มขึ้นในโลกนี้อีกตั้ง 75 ประเทศและถ้า อินเดียนแดงขอประเทศอเมริกาคืน
คนขาวและคนไม่ขาวกว่า 100 ล้านคนคงไม่มีแผ่นดินอยู่น่ะ?
ทางออกของปัญหา...รักกัน..เคารพซึ่งกันและกัน อยู่กันแบบพี่แบบน้อง ปรับทุกข์ ปรับสุข หันหน้ามาพูดจากัน อดีตที่มันขมขื่นลืมมันบ้าง แทบทุกที่ในโลกใบนี้มันมีอดีตที่ขมขื่นกันทุกที่ ทุกชนเผ่า รวมทั้งประเทศไทยเรานี้ แต่พวกเราทุกคนในประเทศไทยแห่งนี้จะต้องร่วมมือร่วมใจกันลืมอดีตที่ขมขื่น ร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองของตน ท้องถิ่นของตนให้มีเจริญร่งเรืองทางวัฒนธรรม (ย้ำเจริญทางวัฒนธรรม)เข้มแข็งทางการเมือง กินดีอยู่ดี(ไม่รวยสุดโต่ง) สำคัญและรัฐเองต้องจริงใจ จริงจัง อย่างที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแก่คนไทยทุกคนว่า "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" คนไทยทุกคน โดยเฉพาะข้าราชการและนักการเมืองจะต้องน้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมและนำไปใช้ให้มีประสิทธิภาพและจริงจัง จริงใจกับเพื่อน ๆ พี่น้องมุสลิม ให้เพื่อนๆ พี่น้องมุสลิมมีความรู้สึกได้ จับต้องได้ ว่าไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบทางสังคม ไม่ใช่ประชาชนชั้น 2หรือชั้นอื่นๆ ของประเทศ ผมหวังว่า ทุกท้องถิ่น ทุกภาค ทุกภาษา ของประเทศนี้ มีประชาชนชั้นเดียวกันน่ะครับ และขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ไว้ตราบชั่วฟ้าดินสลาย จาก พริสรไรวินท์ เจียรมาศ ฅนใต้รักชาติใจเต็มร้อย
big smile
#47  by  พริสรไรวินท์ เจียรมาศ (118.173.40.130) At 2008-12-27 11:06, 
ขออีกหนึ่งอย่างน่ะ ไอ้ที่ว่าศานาของฉันดีศานาของคนอื่นไม่ดีคุณๆ ทั้งหลายที่คิดกันอย่างนี้ใช้อะไรเป็นหลักคิด คิดอย่างไร หรือว่าจ้องแต่จะทำลายกัน พี่น้องเอ๋ยโลกนี้ถึงมันจะกว้างใหญ่ไพศาล แต่ปัจจุบันนี้ข้อมูลข่าวสารมีมากขึ้นครอบคลุมมากขึ้น คนก็เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น(เขาไม่ได้โง่อย่างที่คุณคิดแต่เขาไม่มีโอกาสทางสังคม)พวกบ้าอำนาจ แบ่งบ้านแบ่งเมือง บ้าสงคราม บ้านเมืองมีแต่พินาศย่อยยับ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกศาสนา พริสรไรวินท์ เจียรมาศbig smile
#48  by  พริสรไรวินท์ เจียรมาศ (118.173.40.130) At 2008-12-27 11:38, 
แนะนำธุรกิจเติมเงินมือถือที่บ้าน ผ่านเวบไซต์ส่วนตัว
สร้างเครือข่าย online ด้วยการหาสมาชิกเข้าทีม

จะเปิดตัว
9 มกราคม 52
ลงทุนครั้งแรกแค่ 300 บาท รายเดือนแค่ 100 บาท เท่านั้น
ร้านเน็ต ร้านเกมส์ออนไลน์ ห้ามพลาดเด็ดขาด

ทดสอบระบบฟรี !!
คลิกเพื่อสมัครสมาชิกที่นี่ครับ

http://www.richtopup.com/?i=petum

RichTopUp ให้บริการ เติมเงินออนไลน์ ให้กับมือถือระบบ One-2-Call , Happy , TrueMove
และยังมี บัตรเติมเงินเกมส์ออนไลน์ ทุกแบบ ทุกราคาให้บริการกับสมาชิกของเรา
เติมเงินให้ตัวเองก็ได้ส่วนลด ถ้าหากเติมเงินให้คนอื่นยิ่งได้กำไรจากส่วนลดและเก็บค่าบริการต่อครั้งได้อีกด้วย


#49  by  petum (124.122.155.186) At 2009-01-10 11:36, 
ทักษิณ สู้ๆ
#50  by  กุเป็นคราย (118.173.205.177) At 2009-01-28 14:24, 

<< Home


Plin, :-p
View full profile